Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Навчальний рік

 

Результат пошуку зображень за запитом "картинка навчальний рік"

 

Організація навчально-виховного процесу у 2018/2019 навчальному році

Повідомляємо, що відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань – і закінчується не пізніше 1 липня
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з  1 вересня 2018 року по 29 грудня 2019 року,

ІІ семестр – з 15 січня 2019 року  по 25  травня 2019 року.

     Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8   і державної підсумкової атестації випускників початкової і основної школи.

           Державна підсумкова атестація:

     Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи:

·для учнів 4-х класів проводиться з 12  по 21 травня 2019 року;

·для випускників 9-х класів – з 1 червня по 13 червня 2019 року;

     У 2018/2019 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

     Державну підсумкову атестацію для учнів основної  школи передбачається провести за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами.

Вручення документів про освіту рекомендовано провести для випускників:

· 9-х класів  10-11  червня 2019 року,

 

 Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

· - осінні: 29.10.2018 – 04.11.2018 – 7 днів;

- зимові: 31.12.2018 – 13.01.2019 – 14 днів;

- весняні: 24.03.2019 – 30.03.2019 – 9 днів.

     З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

       Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно

 

ПАМ’ЯТКА

ЩОДО ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДО 2018|2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Засновники (власники) та керівники навчальних закладів повинні забезпечити створення безпечних для здоров’я дітей умов перебування, виховання та навчання, а саме:

-         Провести благоустрій територій (відновлення твердого покриття, обладнання ігрових і спортивних майданчиків, господарчих зон, організація перевезення побутових відходів тощо)

-         Провести ремонтні роботи в приміщеннях будівель та споруд навчальних закладів (відновлення покрівель, скління дверних та віконних отворів, оздоблення стелі, стін та підлоги, ревізію та ремонт освітлювальних приладів, інженерних мереж водопостачання, водовідведення, опалення та вентиляції, тощо). Забезпечити закінчення проведення ремонтних робіт до початку навчальних занять.

-         Забезпечити заклад питною водою у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. Організувати проведення лабораторних досліджень питної води за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками у разі проведення ремонтних робіт на водопровідних мережах закладу.

-         Забезпечити необхідним запасом мийних та дезінфекційних засобів, технологічним і холодильним обладнанням, столовим і кухонним посудом, інвентарем.

-         Укомплектувати навчальні приміщення навчальних закладів меблями та навчальним інвентарем відповідно до ростових даних дітей. Забезпечити проведення дезінфекції м’якого інвентарю (матраців, подушок, ковдр, килимів).

-         Укомплектувати штати працівників навчальних закладів відповідно до затверджених Типових штатних нормативів. Організувати обов’язкові попередні при прийомі на роботу та періодичні профілактичні медичні огляди персоналу навчальних закладів відповідно до законодавства. Забезпечити прийом працівників при наявності особистої медичної книжки з даними про своєчасне проходження медичного огляду.

-         Організувати і забезпечити проходження гігієнічного навчання та заліку з санітарного мінімуму працівників, які приймаються на роботу, відповідно до ст.21 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

-         Не допускати перевищення граничної чисельності учнів та вихованців у навчальних закладах.

-         Забезпечити функціонування перших класів лише за наявності обладнаних внутрішніх санвузлів, спальних та ігрових кімнат.

-         Погодити з Управлінням Держпродспоживслужби в Первомайському районі режими дня та розклади уроків навчальних закладів , примірні двотижневі меню та перелік постачальників харчових продуктів.

-         Створити умови і забезпечити проведення профілактичного медичного огляду дітей перед початком навчального року; організацію санітарної обробки осіб, уражених педикульозом.

 

Інформація

про забезпечення умов, що відповідають вимогам санітарних норм, проведення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічного виховання учнів

 

      Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2018р. № 1/9-437

Головне завдання навчання предмету «Основи здоров’я» – вплинути педагогічними методами на свідомість і поведінку учнів шляхом розвитку у них життєвих і спеціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку.

    Концентричний спосіб систематизації змісту навчального предмета «Основи здоров’я» дозволяє змінювати, ускладнювати навчальний матеріал, маневрувати його вивчення відповідно до конкретних пізнавальних ситуацій.

     Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2018/2019 навчальному році здійснюється за навчальними програмами:

5-8 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5– 9 класи. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664);

9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5–9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005 (лист МОН від 23.12.2004 №1/11-1166).

—  Засоби реалізації змісту предмета «Основи здоров’я» спрямовують діяльність учня на розвиток його активності у засвоєнні істин здорового способу життя на розвиток продуктивного і творчого мислення. З цією метою вчителі  використовують у навчально-виховному процесі завдання, що різняться за характером пізнавальної діяльності учнів (рецептивні, репродуктивні, творчі) та ураховують навчальні і розвивальні цілі (на усвідомлення навчального матеріалу, застосування знань та умінь за зразком, творче застосування набутих знань, формування емоційно-ціннісного ставлення).

—  Постійної уваги учителя заслуговує співпраця з батьками, дорослими членами сім’ї. Слід звернути увагу учнів і батьків на співпрацю при виконанні завдань, спрямованих на моделювання здоров’язбережувальних компетенцій дітей. Програмою передбачена обов’язкова участь дорослих у виконанні таких завдань (позначені у програмі *).

—  Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів має відбуватися постійно, на усіх етапах розвитку здоров’язбережувальних компетенцій. Особливістю оцінювання здоров’язбережувальної діяльності дитини є відзначення як позитивного навіть мінімального досягнення в школі, вдома, у громаді, для чого необхідна тісна співпраця учителя з батьківською громадою. Партнерство школи і батьківської громади щодо здоров’язбереження дітей уможливлює:

—  участь батьків у навчанні і вихованні дітей в умовах школи;

—  спільну відповідальність за навчально-виховний процес;

—  підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності членів сім’ї;

—  участь батьківської громади у прийнятті рішень щодо здоров’я дітей, підвищення значимості громади в управлінні життя суспільства;

—  поліпшення здоров’язбережувального середовища  нашої школи.

Усі вчителі школи  використовують інтерактивні форми роботи на уроці, зокрема при роботі в групах, навчають виділяти головний та актуальний для нашої місцевості матеріал. Більшість вчителів впроваджують різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, що дозволяють розкрити суб’єктивний досвід учням, створюють атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу, стимулюють до висловлювань, до застосування різних способів виконання завдань без страху помилитися чи дати неправильну відповідь. Кожен вчитель застосовує розв’язок ситуативних задач та ігрових ситуацій, які дозволяють кожному учню проявити ініціативу та самостійність. Відвідування уроків засвідчило, що інтерактивні методи забезпечують активну участь і ефективну взаємодію учнів один з одним і з учителем у процесі навчання, співпрацю викладача і учня.

Під час відвідування відкритих уроків стало традиційним проводити аналіз та самоаналіз уроку. Підходи до сучасного уроку та його аналізу є загально дидактичним. Звертаємо увагу при аналізі на такі параметри уроку: компетентісний підхід, створення психологічного комфорту, сприятливого емоційного настою; врахування вікових, психо-фізіологічних особливостей кожного учня; дотримання гігієнічних правил учнями; проблемно-творчу побудову уроку; практична спрямованість, інтеграція навчального матеріалу; прийоми і методи роботи, що забезпечують навчання на засадах розвитку життєвих навичок; використання завдань різних рівнів (репродуктивних, конструктивних, творчих); профілактика гіподинамії (використання рухових та валеологічних пауз, забезпечення режиму динамічних поз); застосування домашніх завдань різного обсягу складності та варіативності; їх дозування; дотримання безпеки життєдіяльності.

У школі постійно поповнюються шкільні кабінети і куточки основ здоров’я роздатковим та дидактичним матеріалом.             

Великого значення  у формуванні мотивації до збереження та зміцнення здоров’я набуває позакласна робота.  Протягом минулого навчального року  було проведено  «Тиждень  основ здоров’я», «Тиждень безпеки дитини», Дні здоров’я,   виставки плакатів  присвячених міжнародному Дню Миру, «Скажемо СНІДУ – НІ!», Дня Землі, конкурс творчих робіт «Здоров’я очима дітей». Учні школи беруть участь у міських  заходах: конкурси команд ЮІР, фестиваль Дружин юних рятувальників-пожежних, фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я».

Виховні заходи дозволяють поглибити знання учнів отримані на уроках, провести пошукову роботу з учнями, виявити творчі здібності та нахили дітей. Вони є одним із видів роботи з обдарованою молоддю.

З метою сприяння розвитку творчості вчителів, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізація пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вчителі мали змогу брати участь у ХХІІІ обласній виставці – презентації  педагогічних ідей та технологій. Але треба зазначити, що вчителями предмету «Основи здоров'я» не було представлено жодної роботи на ІІ етап. Тому необхідно посилити роботу в цьому напрямку діяльності вчителів основ здоров'я і  залучати до участі не тільки вчителів, що атестуються в поточному році.

          Моніторинг якості навчання серед учнів школи з основ здоров’я з кожним роком підвищується. Це  свідчить, що інноваційний підхід у роботі вчителів є ознакою підвищення рівня методичної підготовки та фахової майстерності.

Вихідне анкетування членів методичного об’єднання засвідчило, що найбільш корисними є такі форми роботи як  ділова гра та групова робота;  надалі необхідно розширювати коло форм і прийомів проведення уроків, бо такий підхід сприяє підвищенню інтересу і творчості вчителів при підготовці до роботи. Систематична цілеспрямована методична робота з учителями основ здоров’я, а саме Мальцевою Т.В.,Захаровою Т.В., Лєсніченко В.М.,Шевченко І.В.,

Трощенко Г.А.,  яка позитивно впливає на рівень професійної компетентності педагогів школи, суттєво позначається на її результатах і ефективності.